Ryhmänohjaaja

Ryhmänohjaaja on oman ryhmänsä lähiohjaaja, joka seuraa opiskelijoiden poissaoloja, kurssikertymää ja opintomenestystä. Ryhmänohjaajana toimii sama henkilö koko lukion ajan.

Ryhmänohjaaja pitää ryhmälleen ryhmänohjaustuokioita aina torstaisin klo 13.05-13.30 ja tapaa tarvittaessa opiskelijoita kahden kesken. Ryhmänohjaaja pitää yhteyttä opiskelijan kotiin sekä tarvittaessa opinto-ohjaajaan ja opiskelijahuoltoryhmään.

Lukion voi suorittaa 2,5 -4 vuodessa, mutta yleisin suoritusaika on 3 vuotta. Kouluvuosi on jaettu viiteen jaksoon, ja jokaisessa jaksossa opiskellaan eri aineiden kursseja. Kolmeen vuoteen lukiota suorittavien on valittava noin 6 kurssia/per jakso. Lukion päättötodistuksen saadaksesi on sinun suoritettava vähintään 75 kurssia. Lukio-opinnot koostuvat pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista. Jotta voi valmistua ylioppilaaksi on kaikki lukion pakolliset kurssit tultava suoritetuksi. Kirjoitettavissa ylioppilasaineissa suositellaan myös käymään kaikki syventävät kurssit, sillä ylioppilaskirjoitusten kysymykset koostuvat oppiaineiden pakollisista ja syventävistä kursseista.

Opiskelu lukiossa on itsenäisempää ja vastuullisempaa kuin peruskoulussa. Jokainen on itse vastuussa siitä, että lukion kurssimäärä täyttyy. Ryhmänohjaaja ja opinto-ohjaaja auttavat tarvittaessa opintosuunnitelmien tekemisessä. Seuraavan lukuvuoden ainevalinnat tehdään aina keväisin. Kurssivalintojasi pääset muuttamaan Wilmassa.

Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen. Jos opiskelija tarvitsee luvan 1-5 päivän poissaoloon haentaan siihen lupa ryhmänohjaajalta. Yli 5 vrk:n poissaoloon tarvitaan rehtorin lupa.

Kuusamon lukio on Oulangan tutkimusaseman kummikoulu