isologo

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys Kuusamon lukiossa

Kuusamon lukiossa käynnistyi ympäristöjärjestelmän rakentaminen vuonna 2002, jolloin tehtiin ympäristökatselmus. Tämän jälkeen perustettiin koululle ympäristöryhmä, johon kuului opettajia ja opiskelijajäsen. Työtä jatkoi ympäristövastaava ja oppilaskunta. Tällä hetkellä koululla on kestävän kehityksen ryhmä, jossa on yksi opiskelijakunnan jäsen, opettajia ja muun henkilökunnan jäsen.

Aluksi joka lukuvuodelle laadittiin ympäristöohjelma, johon kirjattiin ympäristötavoitteet ja toimenpidesuunnitelma. Nykyään joka lukuvuodelle laaditaan kestävän kehityksen ohjelma, johon on kirjattu teemat ja niihin liittyvät tavoitteet, toimenpiteet, vastuut, aikataulu ja seuranta.

Kuusamon lukiolle myönnettiin vuonna 2006 ympäristösertifikaatti OKKA-säätiön toimesta. Sertifikaatti oli osoitus siitä, että oppilaitos hoitaa ympäristöasioitaan esimerkillisesti. Sertifikaatin vaatimukset perustuivat ympäristökriteereihin, joissa tarkasteltiin ympäristöasioiden huomioon ottamista johtamisessa, opetuksessa ja arjessa. Sertifikaatin saaminen edellytti, että oppilaitos tekee itsearvioinnin ja laatii siitä raportin. Lisäksi ulkoinen auditoija suoritti arvioinnin oppilaitoksessa.

Vuonna 2010 Kuusamon lukiolle myönnettiin ensimmäinen kestävän kehityksen sertifikaatti, joka uusittiin vuosina 2014 ja 2016. Sertifikaattia haetaan OKKA-säätiöltä. Sertifikaatin myöntäminen perustuu Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteereihin. Sertifikaatin saaminen edellyttää, että oppilaitos tekee itsearvioinnin tarkoitusta varten laadituilla arviointilomakkeilla. Sertifiointiin liittyy myös ulkoinen arviointi eli auditointi, jossa riippumaton auditoija tarkastaa oppilaitoksen itsearviointiraportin ja suorittaa arvioinnin oppilaitoksessa. Arvioinnilla todennetaan, että oppilaitos täyttää kriteerien vaatimukset. Lisäksi auditoija antaa oppilaitokselle palautetta toiminnan vahvuuksista ja kehittämiskohteista.

Oppilaitosten ympäristösertifioinnista on koottu tietoa osoitteeseen: www.koulujaymparisto.fi

Agenda 2030 -tavoitteet

Kuusamon lukio on Oulangan tutkimusaseman kummikoulu