Ryhmänohjaaja

Ryhmänohjaaja on oman ryhmänsä lähiohjaaja, joka seuraa opiskelijoiden poissaoloja, kurssikertymää ja opintomenestystä. Ryhmänohjaajana toimii sama henkilö koko lukion ajan.

Ryhmänohjaaja pitää ryhmälleen ryhmänohjaustuokioita (to 13.00-13.30) ja tapaa tarvittaessa opiskelijoita kahden kesken. Ryhmänohjaaja pitää yhteyttä opiskelijan kotiin sekä tarvittaessa opinto-ohjaajaan ja opiskelijahuoltoryhmään.

Lukion voi suorittaa 2-4 vuodessa, mutta yleisin suoritusaika on 3 vuotta. Kouluvuosi on jaettu viiteen jaksoon, ja jokaisessa jaksossa opiskellaan eri aineiden kursseja. Lukion päättötodistuksen saadaksesi on sinun suoritettava vähintään 75 kurssia. Lukio-opinnot koostuvat pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista.

Opiskelu lukiossa on itsenäisempää ja vastuullisempaa kuin peruskoulussa. Jokainen on itse vastuussa siitä, että lukion kurssimäärä täyttyy. Ryhmänohjaaja ja opinto-ohjaaja auttavat tarvittaessa opintosuunnitelmien tekemisessä. Seuraavan lukuvuoden ainevalinnat tehdään aina keväisin. Kurssivalintojasi pääset muuttamaan Wilmassa.

Kuusamon lukio on Oulangan tutkimusaseman kummikoulu